Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών συμμετοχής στις δημοπρασίες

 

Διεξαγωγή δημοπρασίας στο σύστημα του αναδόχου

 

Επικοινωνία: Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών CosmoOne:  210-2723360 - 801 11 15500 - email: support@cosmo-one.gr

 

Κέντρο Εξυπηρέτησης Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΚΕ-ΥΨηΔ) 

Για την εφαρμογή «e Δημοπρασίες Αιγιαλών» μπορείτε να υποβάλετε γραπτά τα ερωτήματά σας στο Κέντρο Εξυπηρέτησης (με τους κωδικούς σας TaxisNet). Οι απαντήσεις δίνονται από τον ίδιο σύνδεσμο.

Τηλ. Κέντρο Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης :  213 13 33033, επιλογή 1  

Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων