- Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών συμμετοχής στις δημοπρασίες
                - Οδηγίες
                - Συχνές Ερωτήσεις
                - Πρότυπα Έγγραφα
                - Επικοινωνία: Τηλ. Κέντρο Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων :  210-4803132  

 

- Διεξαγωγή δημοπρασίας στο σύστημα του αναδόχου
                - Οδηγίες
                - Συχνές Ερωτήσεις
                - Επικοινωνία: Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών CosmoOne:  210-2723360 - 801 11 15500 - email: helpdesk@cosmo-one.gr

 

Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων