Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών συμμετοχής στις δημοπρασίες

 

Διεξαγωγή δημοπρασίας στο σύστημα του αναδόχου

Α. για δημοπρασίες που προκηρύχτηκαν έως και 22/07/2020

Β. για δημοπρασίες που προκηρύχτηκαν από τις 23/07/2020

 

Επικοινωνία: Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών CosmoOne:  210-2723360 - 801 11 15500 - email: support@cosmo-one.gr

 

Κέντρο Εξυπηρέτησης Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΚΕ-ΥΨηΔ) 

Υποβολή ερωτήματος (με κωδικούς taxisnet)

Τηλ. Κέντρο Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων :  213 13 33033, επιλογή 1  

Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων